فام نیوز- نماینده مردم شیراز در خصوص طرح استانی شدن انتخابات مجلس و موافقت با این طرح، گفت: طرح بسیار مناسبی است که باعث مشارکت بیشتر مردم و ارتباط مستقیم آنها با احزاب و جریانات سیاسی کشور خواهد شد.
به گزارش ایرنا علی اکبری روز دوشنبه افزود: طرح استانی شدن انتخابات فرصتی مناسب در جهت حضور فعال احزاب و جریانات سیاسی در مدیریت کشور است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح استانی شدن انتخابات مجلس باعث خواهد شد که احزاب در مواجه با مردم، پاسخگوی عملکرد خود باشند و همچنین باعث توانمند شدن احزاب و جریانات سیاسی کشور و همچنین استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای اداره کشور خواهد شد.
وی افزود: اگر مردم برای انتخابات مجلس حزب یا جریان سیاسی را شایسته حضور در مجلس دانست و سپس از عملکرد آن راضی نبود، این امکان وجود دارد که برای دوره بعد آن حزب را انتخاب نکرده و احزاب و جریانات سیاسی دیگر را جایگزین کنند.
اکبری تصریح کرد: باید تلاش کرد که ارتباط احزاب و جریانات سیاسی کشور با مردم بیشتر شود و استانی کردن انتخابات مجلس کمک بسیاری در جهت این ارتباط خواهد کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتقاداتی که نسبت به طرح استانی شدن انتخابات مجلس می شود، باعث تضعیف حضور احزاب و جریانات سیاسی کشور خواهد شد؛ بنابراین باید تلاش کرد احزاب را نسبت به رفتارها و کنش ها نسبت به اعمال خود پاسخگو کرد که این طرح چنین ظرفیتی به دنبال خواهد داشت.