فام نیوز- نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات گفت: این طرح باعث ارتقاء جایگاه ملی و نظارتی مجلس می شود.

علی نجفی در گفت وگو با “فام نیوز” در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح یک گام اولیه و مهمی برای ارتقاء جایگاه نمایندگان در فرآیند برگزاری انتخابات است و توجه به مسائل ملی و اصلی کشور را ازسوی نامزدهای انتخابات افزایش خواهد داد .

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در واقع این طرح رنک و وزن کاندیداهای انتخابات را بالا خواهد آورد، البته این طرح تداخلاتی با لایحه جامع انتخابات که توسط دولت به مجلس ارائه کرده است دارد که قرار شد کمیسیون شوراها مواردی را که تلفیق دارند را مورد شناسایی و بررسی قراردهد.

وی ادامه داد: ما امیدواریم با تایید این طرح ازسوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون اتفاق خوبی برای تقویت جایگاه نظارتی و ملی مجلس بیفتد و درعین حال نمایندگان به نقش نظارتی و ملی خود بیشتر عمل کنند.

نجفی خاطر نشان کرد: ما امیدواریم با تبدیل این طرح به قانون در انتحابات سال ۹۸ شاهد اجرای آن باشیم .