فام نیوز- نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد که باید حداقل نیم ساعت از جلسات علنی مجلس به تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان که مربوط به مشکلات منطقه‌ای است، اختصاص یابد.

به گزارش ایسنا، سیده فاطمه ذوالقدر در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: باید براساس آیین‌نامه ترتیبات دستور جلسه رعایت شود. نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه با مشکلاتی رو به رو هستند که حداقل باید نیم ساعت از ۴ ساعت جلسه علنی به بیان این مشکلات در قالب تذکرات کتبی و شفاهی اختصاص یابد.

وی افزود: باید در نحوه اداره جلسات تجدید نظر شود در هفته گذشته فرصت مطرح شدن تذکرات و حتی نطق‌های اضطراری باقی نماند و امروز نیز در جلسه صبح فرصتی برای بیان شدن این تذکرات نیست.

عبدالرضا مصری که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: از آن جا که امروز باید طرح در دستور تعیین تکلیف می‌شد تا به جلسه بعدی موکول نشود فرصتی برای بیان تذکرات باقی نماند. ان‌شاءالله در جلسه بعد از ظهر نوبت نمایندگان محفوظ بوده و می‌توانند تذکرات خود را مطرح کند.