یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: بدتر از حادثه سقوط هواپیما ،دروغی بود که به مردم خودمان و دنیا گفتیم و حتی اگر کسی اعتراضی بیان کرد به وی تهمت زدند،این رفتارها اعتماد عمومی را خدشه دار کرد.
احمد همتی در گفت وگو با “فام نیوز”با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین گفت: پنهان کاری ها و دروغ پردازی های بعد از سقوط هواپیما اوکراینی که با چاشنی تهمت به دیگران همراه بود نمونه کوچکی از دهها و صدها مورد دروغی است که در کشور ما گفته می شود و وجود دارد.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه دروغ پردازی و تهمت زدن سکه رایج کشور ما شده است و این رویه به شدت نظام اسلامی ما را تهدید می کند.
وی تصریح کرد: در اغلب زمینه ها می بینیم که این دروغ پردازی ها یک روش شده است در صورتی که هم در دین مبین اسلام،هم در قانون اساسی ما و هم در فرهنگ ما دروغ و تهمت جز موارد منفور است،اما این روش در کشور ما عادی شده است.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بدتر از حادثه سقوط هواپیما ،دروغی بود که به مردم خودمان و دنیا گفتیم و حتی اگر کسی اعتراضی بیان کرد به وی تهمت زدند،این رفتار ها اعتماد عمومی را خدشه دار کرد.
وی خاطر نشان کرد: اعتماد عمومی سرمایه هر نظامی است، دروغ گفتن و از دست دادن این اعتماد می تواند اساس هر نظامی را به خطر بیندازد ،اگر به تاریخ نگاه کنیم موارد بسیاری می بینیم که وقتی اعتماد عمومی از دست رفته است تا چه اندازه خطرناک بوده است، اما متاسفانه از آنها عبرت نمی گیریم.