فام نیوز- نماینده اردل و فارسان با بیان اینکه برجام متعلق به کل حاکمیت و نظام است، گفت: آقایان در چارچوب منافع ملی گفته هایشان را طرح کنند.

علی کاظمی با اشاره به هجمه های برخی در داخل کشور علیه رئیس جمهور در مورد برجام به فام نیوز، گفت: برجام با کل نظام در ارتباط بوده و متعلق به کل حاکمیت و مردم ایران است حتی مقام معظم رهبرى نیز در سخنرانی هایشان در رابطه با برجام از بدعهدی های طرف مقابل ایران صحبت می کرد و همواره نیز از دستگاه دیپلماسی کشور تشکر کردند و هیچگاه انتقادی از دولت در بحث برجام مطرح نکردند.

این عضو فراکسیون امید بیان کرد: همواره بحث بر این بود که کدامیک از کشورها خلاف وعده عمل می کند و از برجام خارج می شود که آمریکا بدون طی کردن سلسله مراتب در اقدامی خودسرانه از برجام خارج شد و این اقدام ترامپ نشان از اثبات حقانیت ما دارد .

کاظمی ادامه داد: اینکه در داخل کشور عده ای رئیس جمهور و دولت را به باد انتقاد می گیرند أصلا به صلاح نیست، در حال حاضر همه باید ید واحدی باشیم و از طرح اینگونه مسائل که حاصلی برای نظام ندارد و فقط حاشیه ها را بیشتر می کند بپرهیزیم .

وی خاطر نشان کرد:در حال حاضر آقای ظریف در مذاکره با ۵کشور دیگر است که قطعا وی با درایت این مذاکرات را پیش می برد و در این میان نیاز به حمایت ما دارد .

نماینده مردم اردل و فارسان گفت: امیدوارم هدف آقایان از طرح این مسائل پیش بردن اهداف سیاسی شان نباشد و بهتر است در چارچوب منافع ملی گفته هایشان را طرح کنند .