فام‌نیوز- یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت برخورد مدبرانه و پدرانه مرجع قضایی نسبت به موضوع سحر خدایاری، از تبدیل یک مسئله اجتماعی به بحران غیر ضروری جلوگیری می‌شد.
علی نجفی در گفت‌وگو با «فام‌نیوز»،‌ گفت: واکنش عمومی نسبت به درگذشت دختر آبی(سحر خدایاری)، بیانگر اعتراض جامعه نسبت به مدیریت فضای ورزشی و همچنین تعیین مجازات های بدون مبنا و بدون اصل فردی بودن مجازات و تناسب جرم و مجازات و همچنین بدون رعایت اصل مترقی برائت است.
وی افزود: من معتقدم با برخورد مدبرانه و پدرانه در مرجع قضایی نسبت به موضوع، امکان پیش گیری بود تا از تبدیل مسائل اجتماعی به بحران غیر ضروری اجتناب شود.
نماینده مردم بابل در مجلس یادآور شد:‌ حالا ما با یک خواست عمومی و واکنش اجتماعی روبرو هستیم که نسبت به این امر معترض است و اگر این اعتراض به درستی بازخوانی نشود، می تواند تهدید اعتماد عمومی باشد.
نجفی در پایان تاکید کرد که کنش فردی و واکنش اجتماعی باید با واقع بینی مورد بررسی قرار گیرد.