سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از بررسی انتخابات هیات رییسه مجلس و کمیسیون‌ها در نشست صبح امروز هیات رییسه فراکسیون امید خبر داد.
فاطمه سعیدی در گفتگو با «فام‌نیوز» گفت: در جلسه هیات رییسه فراکسیون امید که صبح امروز برگزار شد موضوع انتخابات هیات رییسه‌ کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، در این رابطه پیشنهاداتی نیز از سوی نمایندگان ارائه شد اما جمع بندی در این باره به آینده موکول شد.
وی افزود: در جلسه هیئت رئیسه فراکسیون امید همچنین موضوع دیدار قوه مقننه با قوه قضائیه مطرح و مسائلی که قرار است از طرف فراکسیون امید در این دیدار مطرح شود مورد جمع بندی قرار گرفت. قرار است آقای کاظمی عضو کمیسیون قضایی از طرف فراکسیون امید این مسائل را در نشست مطرح کند.