فام نیوز- سخنگوی هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: نظر نهایی فراکسیون امید در مورد دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری روز سه شنبه اعلام می شود.
فاطمه سعیدی در گفت وگو با «فام نیوز» با اشاره به جلسه صبح امروز هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه که با حضور کمیته های آموزش و پرورش و گردشگری فراکسیون امید و همچنین وزرای پیشنهادی وزارتخانه های میراث فرهنگی و گردشگری و آموزش و پرورش برگزار شد، وزرای پیشنهادی برنامه هایشان را ارائه دادند.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان حاضر در جلسه سوالات خود را مطرح کردند و وزرای پیشنهادی نیز به این سوالات پاسخ دادند و قرارشد روز سه شنبه آقایان حاجی میرزایی و مونسان در جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید حضور یابند و برنامه هایشان را ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه روز سه شنبه مجمع عمومی، کمیته های گردشگری و آموزش و پرورش نتیجه بررسی های خود در مورد دو وزیر پیشنهادی را ارائه می دهند و در مجمع عمومی فراکسیون رای گیری درمورد وزرای پیشنهادی انجام می شود.