فام نیوز- جلسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی فردا(یکشنبه) برای بررسی نحوه تعامل با دولت درباره کابینه دوازدهم برگزار می‌شود.

اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ساعت شش و نیم فردا(یکشنبه) پیش از آغاز جلسه علنی مجلس در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه می‌دهند.

قرار است در این جلسه مسائل مربوط به کابینه دوازدهم، نحوه تعامل فراکسیون با دولت در این زمینه و سایر دستورکارهای جاری فراکسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.