فام نیوز- سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه صبح امروز این فراکسیون برای بررسی نحوه تعامل با دولت برای انتخاب کابینه خبر داد.

بهرام پارسایی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید برای بررسی نحوه تعامل با دولت در انتخاب کابینه دوازدهم صبح امروز (یکشنبه) پیش از جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و حول محور نحوه تعامل با دولت برای انتخاب کابینه بحث وبررسی هایی صورت گرفت.

وی افزود: در این جلسه اعضای فراکسیون نظر خود را ارائه کردند. همه اعضا در اینکه انتخاب کابینه حق دولت است اتفاق نظر داشتند. فراکسیون امید به عنوان فراکسیونی که همه اعضای آن در انتخابات همراه دولت بوده خواهان موفقیت دولت هستند و در همین راستا نظرات پیشنهادی و مشورتی خود را دراختیار دولت قرار خواهند داد.

پارسایی همچنین با بیان اینکه فراکسیون در این زمینه با بدنه دولت ارتباطاتی داشته، یادآور شد: کارگروه متشکل از بنده آقایان وکیلی، حضرتی، حسین زاده و تابش هم که برای بررسی نحوه تعامل با دولت در انتخاب کابینه تشکیل شده هم قرار است نظر همه اعضا را در این زمینه بگیرد و جمع بندی نظر فراکسیون را به دولت انتقال دهد.