نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت موسسات مالی در جلسه کمیته ویژه فراکسیون امید خبر داد.

محمدرضا تابش در گفت وگو با ایسنا گفت: جلسه کمیته ویژه فراکسیون امید درباره مشکل موسسات مالی روز شنبه برگزار شد.

او افزود: در این جلسه پیرامون آخرین وضعیت نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و نحوه تصفیه وجوه سپرده گذاران بحث و رایزنی صورت گرفت.