فام نیوز – جلسه هیات رئیسه فراکسیون امید برای بررسی وزرای پیشنهادی ظهر امروز به ریاست محمدرضا عارف برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون امید مجلس (فام)، در این جلسه کمیته های دوازده‌گانه فراکسیون برای بررسی وزرای پیشنهادی تشکیل و مقرر شد کمیته‌های ارزیابی وزرا نتایج را بر اساس شاخص‌های تعریف شده در حوزه عمومی، مدیریتی و ارزش‌ها جمع بندی کنند.

بر اساس تصمی‌گیری انجام شده در این جلسه، مجمع عمومی فراکسیون امید، روز شنبه از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۰، میزبان وزرای پیشنهادی خواهد بود. همچنین در ادامه جلسات مجمع عمومی فراکسیون امید با وزرای پیشنهادی، روز یکشنبه در نوبت پیش از آغاز جلسه علنی مجلس و همچنین نوبت بعد از ظهر و پس از جلسات کمیسیونهای تخصصی، جلسات بررسی وزرای پیشنهادی ادامه خواهد داشت.

بر اساس تصمیم گیری امروز هیات رئیسه فراکسیون امید، جلسات بررسی وزرا در این فراکسیون بعد از ظهر روز دوشنبه و پس از جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس ادامه خواهد یافت و روز سه شنبه هم در نوبت صبح، پیش از جلسه علنی مجلس و بعد از ظهر پس از جلسه مجلس و کمیسیون‌ها، جلسات بررسی ادامه پیدا خواهد کرد.

در نهایت، روز چهارشنبه و پس از پایان جلسه علنی مجلس، مجمع عمومی فراکسیون برای جمع بندی نهایی نظرات درباره وزرای پیشنهادی تشکیل می‌شود و رای اعضای فراکسیون در صحن مجلس به وزرای پیشنهادی، بر اساس تصمیم گیری نهایی این فراکسیون خواهد بود.