فام‌نیوز: عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، بودجه سال آینده را انقباضی دانست و گفت: بودجه ریزی باید ساختاری و بر اساس عملکرد دستگاه‌ها انجام می‌شد؛ انتظار می‌رود این الزام در بررسی بودجه ۹۸ لحاظ شود.
طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به «ایرنا» گفت: بودجه سال ۹۸ انقباضی است، اگر مصارف و منابع را بررسی کنیم؛ به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان آنچنان تناسبی بین آنها ایجاد کرد؛ به دلیل اینکه منابع در سال آینده به دلیل مسائل اقتصادی و تداوم تحریم‌ها، محدودتر می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اولویت مصارف اعم از بهداشتی، آموزشی و به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در تنگناهای بیشتری قرار می‌گیرد. با توجه به این مسائل، انتظار این بود که ساختار بودجه و بودجه ریزی را تغییر می‌دادند؛ بودجه باید بر اساس عملکرد دستگاه‌ها تدوین می‌شد تا به این وسیله از اسراف و مصارف غیر ضروری و همچنین بروکراسی و فساد اداری که گاه در آن دستگاه‌ها صورت می‌گیرد، جلوگیری شود.
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: رعایت نشدن الزامات و ضرورت‌های کنونی در بودجه نه فقط به مصالح و منافع مردم و معیشت آن‌ها صدمه می‌زند، بلکه هزینه‌هایی بسیاری را نیز به کشور به دنبال دارد.
سیاوشی با اشاره به اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، افزود: از آنجا که در بودجه ما ساختاری عمل نکرده‌ایم و بودجه ریزی بر اساس فروش نفت انجام شده؛ بسیاری از مسائل و ضرورت ها را تاکنون در نظر نگرفته‌ایم؛ امیدواریم با توجه به تنگناهای و اقتضائات موجود در بررسی و تصویب بودجه سال آینده، این موضوع لحاظ شود.