عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عدم اجرای رتبه بندی فرهنگیان؛ معضل سیستم آموزش و پرورش دانست و گفت: فرهنگیان ۳۰ تا ۳۵ خدمت می کنند، اما پاداش بازنشستگی شان که حق طبیعی و مسلمی برای آنهاست را نیز درستی دریافت نمی کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، احمد بیگدلی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ خرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: نظارت وظیفه نمایندگان مجلس است و سوال از وزیر، یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان به شمار می آید. در حالی که طبق آخرین تصمیمات هیات رئیسه، جلسات کمیسیون ها صرفاً روزهای یکشنبه بعدازظهر برگزار می شود، اما زمان این جلسات با جلسات هیات دولت تلاقی پیدا کرده است، بنابراین نمایندگان دیگر هیچ نوع دسترسی به وزرا نخواهند داشت، لذا این نوع برنامه ریزی مناسب نیست.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهتر است اجازه کم و زیاد کردن جلسات کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس با نظر تمام نمایندگان باشد و اگر فقط هیات رئیسه تصمیم گیرنده باشد، در این صورت صرفاً اعضای هیات رئیسه می توانند با هیات دولت وزرا در ارتباط باشند.

وی با اشاره به مطالبات فرهنگیان، افزود: فرهنگیان ۳۰ تا ۳۵ خدمت می کنند، اما پاداش بازنشستگی شان که حق طبیعی و مسلمی برای آنهاست را نیز درستی دریافت نمی کنند و با توجه به وعده های وزرای مختلف هنوز پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته پرداخت نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین عدم اجرای رتبه بندی فرهنگیان را معضل دیگری در سیستم آموزش و پرورش دانست و گفت: دولت به فرهنگیان که مسئول تعلیم و تربیت آینده سازان این مملکت هستند، بی توجهی می کنند، ضمن آنکه به تعویق انداختن کنکور سال جاری به عنوان خواسته اصلی دانش آموزان و آینده سازان باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.