فام نیوز- دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص حضور نگران کننده بیش از ۲ میلیون زن در حاشیه‌های پر خطر اقتصاد غیر رسمی و عدم تغییر نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی سه سال گذشته هشدار می‌دهم.

ناهید تاج الدین در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت کارگران زن در کشور و چگونگی وضعیت معیشتی آنها، اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی، ۱۹ درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل می‌دهند، در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار ۲۵ درصد است؛ یعنی ۲۵ درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند، برابر آمار وزارت کار نیز بین ۶ تا ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی در کشور وجود دارد که حتی دفترچه بیمه سلامت هم ندارند.

وی افزود: با این اوصاف حدود ۲ میلیون زن در اقتصاد غیر رسمی و کارگاه های زیرزمینی اشتغال دارند، در اقتصادی که قانون کار، حاکم نیست و کارگران بیمه نیستند رابطه مدونِ کارگری- کارفرمایی وجود ندارد و کارفرمایان از تعهدات قانونی خود مانند مالیات و بیمه فرار می‌کنند.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اقتصاد امروز، اقتصادی است که تبعات و آسیب‌های اشتغال در آن برای زنان به مراتب خطرناک تر از مردان است.

تاج‌الدین اضافه کرد: ضمن آنکه بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران از سه سال پیش تا کنون حدود ۱۲ درصد است و هیچ تغییری نکرده است.

وی تاکید کرد: در خصوص حضور نگران کننده بیش از ۲ میلیون زن در حاشیه های پر خطر اقتصاد غیر رسمی و عدم تغییر نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی سه سال گذشته هشدار می‌دهم و در این زمینه باید مسئولان مربوط پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه پس از صدور بخشنامه‌های جدید مبنی بر عدم افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت لحاظ شده و مطابق آن حق بیمه کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت درجه سه که از ۱۵۳ هزار تومان به ۱۳۱ هزار تومان تغییر یافته، کارگران ساختمانی که فیش‌های قبل از صدور این بخشنامه را دریافت کرده‌اند نمی‌توانند مابه‌التفاوت، ماه‌هایی را که مطابق بخشنامه قبلی پرداخت کرده‌اند، از سازمان تأمین اجتماعی پس بگیرند. در این زمینه مسئولان مربوط باید در جهت احقاق حق کارگران نسبت به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه کارگران اقدام کنند.