فام‌نیوز- یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ۹ راهکار استراتژیک برای عبور از شرایط‌ فعلی را تشریح کرد.
پروانه مافی در یادداشتی‌ در روزنامه سازندگی نوشت: «موقعیت استراتژیک کشور به همراه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بی‌بدیل آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی همواره موجب شده تا در طول تاریخ چشم طمع و تعرض به منافع کشور ایران بیش از سایر کشورها دوخته شود.
در شرایط امروز دشمن تلاش می‌کند تا با ابزار تحریم نفت برنامه فشار اقتصادی را با اهداف متنوع و سپس به مسائل اجتماعی به جریان در بیاورد، فرآیند معیوب برنامه ریزی توسعه کشور با وجود عدم استفاده بهینه از منابع طبیعی به ویژه نفت به مانند دامی پخش شده که ضمن ایجاد ناپایداری در اقتصاد کشور سایر بخش‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. اگرچه ضرورت داشتن برنامه توسعه و پیشرفت با الگوهای نوین در رقابت‌پذیری کشور حتی بدون اعمال تحریم نفتی هم در فرایند جهانی شدن به عنوان یک انتخاب یا اجبار مطرح است.
بنابراین شدت تحولات پیچیده ناشی از تغییرات عوامل گوناگون به ویژه تغییر در سلایق و نیازها، باعث شده تا حل مشکلات و پیشرفت جوامع از الگوها و راه حل های جدید و متفاوت از گذشته گذر کند. در دنیای امروز کامیابی از آنِ جوامع و بنگاه هایی است که بین منابع موجود و قابلیت‌های مدیریتی و کارآفرینی خود بتوانند با تعمیق و توسعه صنایع با تکنولوژی بالا رابطه معنی داری برقرار سازد.
تجارب جهانی نشان داده هر کشوری با تکیه بر مزیت‌ها و پتانسیل‌های موجود خود توانسته با مدیریت صحیح منابع روند فرایند توسعه و قدرت پایداری در برابر شوک های محیطی را با پیوند منافع سایر کشورها کنترل نماید. با درنظر گرفتن سایر عوامل محیطی، بدون شک مهمترین دلایل نتایج فرآیند طولانی شدن توسعه یافتگی اقتصاد ایران ناشی از وجود منابع طبیعی به ویژه نفت یا بهتر اینکه عدم صحیح مدیریت در این حوزه است. منطق عقلی و شواهد علمی نشان می دهد که اساساً وجود منابع غنی طبیعی و برخورداری از منابع استراتژیک نفتی در هر کشوری نباید به عنوان اهرم تهدید در نظام توسعه عمل کند.
بدون شک با وجود برنامه صحیح اقتصادی مبتنی بر تعمیق و تکمیل زنجیره تامین صنایع مرتبط با نفت، ضمن خلق فرصت های بی بدیل می توان سرعت فرآیند توسعه را نیز بهبود بخشد.
نیاز به واردات و عدم توانایی در تولید بخشی از محصولات مورد نیاز داخل از عمده ترین آثار نتایج عدم برنامه‌ریزی صحیح در توسعه و تعمیق صنایع وابسته به نفت در کشور بوده که خود موجب شده تا قدرت های بزرگ اقتصادی با استفاده از ابزار تحریم این فرصت را به تهدید بزرگ ملی و حتی فراتر از آن به بروز مشکلات اجتماعی تبدیل نمایند.
۹ راهکار و برنامه برای رهایی از دام های محدودکننده:
۱.توسعه و تعمیق صنایع وابسته به نفت با اولویت گذاری صنایع تکنولوژی بر (تدوین راهبردهای میان مدت و بلندمدت)
۲.ظرفیت سازی علمی و توسعه آموزش های مهارتی: در راستای تقویت تکنولوژیک و هماهنگ با راهبردهای توسعه، ضرورت دارد دوره های برنامه آموزشی کارآفرینانه هدفمند در سطوح مقدماتی و عالی برای گسترش و تکمیل زنجیره صنایع مرتبط با نفت تدوین گردد.
۳.نهضت بهبود مستمر اکوسیستم کسب و کار با هدف ترغیب حضور کارآفرینان (برنامه مشخص در سطوح خرد، ملی و بین المللی)
۴.فعال سازی دیپلماسی کسب و کار با هدف جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد پیوند منافع مشترک (سرمایه گذاری مشترک و مستقیم)
۵.گسترش برنامه جامع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه های خاموش و پنهان (سکه، طلا، ارز، سپرده های بانکی، خانه های خالی، خودروهای لوکس و …)
۶.استفاده بهینه از منابع و سرمایه های موجود در بنگاه های دولتی (اعمال نظام حاکمیت شرکتی _ ارتقاء بهره وری بنگاه ها)
۷.ایجاد مکانیزم اثربخش در جهت ارتقاء ساختار و پیوند مستقیم بودجه سنواتی با برنامه های توسعه و عملیاتی
۸.بازمهندسی و تعریف نقش و جایگاه دستگاه های اجرایی در تحقق اهداف، برنامه ها و رتبه بندی عملکرد حوزه های مسئول
۹.برنامه ریزی در جهت برقراری ارتباط موثر بین المللی با ابزار تنوع تجاری و گسترش تعداد کشورها