فام نیوز- سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور کاندیداهای پیشنهادی حقوقدانی شورای نگهبان در جلسه امروز این فراکسیون از تشکیل کمیته تخصصی به ریاست فتحی برای بررسی برنامه های آنها خبر داد.
فاطمه سعیدی در گفت وگو با “فام نیوز” با اشاره به جلسه صبح امروز هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه که با حضور اعضای کمیته های سیاسی و حقوقی فراکسیون و هادی طحان‌نظیف، محمد دهقان، علی غلامی، محمدحسن صادقی مقدم و مرتضوی کاندیداهای پشنهادی قوه قضاییه برای حقوقدانی شورای نگهبان برگزار شد، کاندیداهای معرفی شده به صورت جداگانه برنامه ها ی خود را ارائه دادند.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مطالبه اصلی فراکسیون امید که در این جلسه مطرح شد رعایت مر قانون در بررسی صلاحیت کاندیداها، استقلال رای و احترام به حقوق شهروندی بود که کاندیداهای پشنهادی نیز بر رعایت مر قانون تاکید کردند.
وی تصریح کرد: به منظور بررسی برنامه کاندیداهای پیشنهادی کمیته تخصصی به ریاست محمدجواد فتحی عضو کمیسیون قضایی فراکسیون تشکیل شد که در نهایت سه نفر جهت رای فراکسیونی انتخاب و معرفی شوند.