فام نیوز – رضا انصاری، نماینده مردم داراب و عضو فراکسیون امید مجلس در مورد لزوم تغییر در کابینه دوازدهم به خبرنگار فام نیوز گفت: نه تنها تمامی نیروهای حامی آقای روحانی خواستار تغییردر کابینه دوم وی هستند بلکه خود آقای روحانی نیز در اولین سخنرانی اش بعد از انتخابات این تغییر را ضروری دانست.

وی با بیان اینکه کابینه جدید باید متناسب با شرایط جدید کشور باشد افزود: ما با توجه به شرایطی که در حوزه اقتصادی داریم نیازمند این هستیم که کابینه ای همراه‌تر، همدل‌تر و پویاتر داشته باشیم که بتوانند بر مشکلاتی که در کشور داریم فائق شوند.

انصاری ادامه داد: ما به عنوان اعضای فراکسیون امید اصلی ترین مطالبه ای که از رئیس جمهور داریم این است که کابینه آینده وی کارآمدترو همگن تر در مقایسه با کابینه قبلی باشد.

این عضو فراکسیون امید مجلس با تاکید بر لزوم تغییر در وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم و تحقیقات و صنعت و معدن، تصریح کرد: بنده هم به عنوان فردی که عضو هیات علمی دانشگاه هستم وهم به عنوان فردی که در حوزه صنعت کشور حضوردارم با تاکید می گویم که باید تغییراتی در وزارتخانه های  علوم و صنعت و معدن داده شود تا این اوضاع سرو سامان یابد.

نماینده مردم داراب در مجلس ادامه داد: ما در وزارت صنعت سیاست گذاری برای توسعه صنعت و معدن کشور به معنای واقعی کلمه نداریم  و ضعف این وزارتخانه کاملا مشهود است. وزیر آینده باید درک عمیقی از صنعت و معدن کشور داشته باشد و با سیاست گذاری دقیق زمینه توسعه صنعت و معدن کشور را فراهم کند.

انصاری با اشاره به مشکلاتی که در حوزه وزارت علوم وجود دارد گفت:ما باید بتوانیم در چرخه افزایش کیفیت آموزش عالی کشور، همکاری های بین المللی علمی و تکنولوژیک با دانشگاهها و موسسات  پژوهش و فناوری دنیا در چارچوب اصول و ارزشهای خودمان و در زمینه  ارتقاء ارتباط دانشگاه و صنعت گامهای  موثری برداریم  که متاسفانه در طول چهارسال گذشته وزارت علوم در این سه حوزه عملکرد قابل قبولی نداشته است.