سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات اعضا فراکسیون امید مجلس دهم بعد از اتمام این مجلس در قالب جلسات «هم‌اندیشی امیدی‌ها » برگزار خواهد شد.
فاطمه سعیدی در گفت وگوبا «فام نیوز» گفت: جلسات نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس دهم پس از پایان کار این مجلس در قالب جلسات هم‌اندیشی و گفت‌وگو ادامه خواهد داشت.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسات ما تحت عنوان «هم‌اندیشی امیدی‌ها» برای تعاملات پیرامون مسائل مختلف کشور بعد از اتمام مجلس دهم در قالب جلسات مشاوره‌ای ادامه خواهد داشت و اینگونه نیست که پس از پایان مجلس، اعضا این فراکسیون تعاملی با هم نداشته باشند و یا ارتباطاتشان فقط منوط به مجلس دهم بوده باشد.