فام نیوز- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه اخیر قتل آتنا اصلانی،‌ کودک خردسال پارس‌آبادی گفت که این اتفاق، ذهن و روان جامعه را به شدت پریشان کرده و لازم است به نگرانی‌های موجود پاسخ‌های موجهی ارایه شود.

غلامرضا حیدری در یادداشتی در این رابطه نوشت:

«تکرار خشونت های جنسی، زنگ خطر بی توجهی به این آسیب خاموش اجتماعی را به صدا درآورده و در این میان، آموزش، پیشگیری و حمایت از بزه دیدگان چنین حوادثی اهمیت بیشتری را به خود اختصاص می دهد که نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی باید با جدیت هر چه بیشتر و با رویکردی علمی، تحلیلی و انتقادی بدان بپردازند. این اتفاق، ذهن و روان جامعه را به شدت پریشان کرده و لازم است تا به نگرانی های موجود پاسخ های موجهی ارایه گردد.»