فام نیوز- یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید راهی به جز افزایش قیمت بنزین برای کسری بودجه اش پیدا کند، گفت: شرایط جامعه برای افزایش قیمت بنزین مهیا نیست.
علی کاظمی در گفت وگو با «فام نیوز» در مورد سهیمه بندی بنزین گفت: دولت برای کسری بودجه راهکاری دیگری به جز افزایش قیمت بنزین دارد که می تواند آنها را عملیاتی کند.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت باید برای کسری بودجه تصمیمی را اتخاذ کند که التهابی در جامعه ایجاد نکند، متاسفانه وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم برای فشار قیمتی مضاعف مناسب نیست، زمانی ما می گوییم قیمت مرغ ۲۰هزارتومان شده است این افزایش قیمت بر قیمت سایر اجناس تاثیرگذار نیست اما افزایش قیمت بنزین موجی از افزایش قمیت تمامی کالاها در جامعه را ایجاد می کند.
وی ساماندهی وضعیت سوخت در کشور را از جمله مسائل ضروری دانست و گفت: راهکار این ساماندهی، افزایش قیمت بنزین نیست چرا که شرایط جامعه برای این کار مهیا نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن مخالفت با افزایش قیمت بنزین، تاکید کرد: چرا دولت برای جبران کسری بودجه اش، یارانه دهک های بالای جامعه را حذف نمی کند؟ چرا یارانه های پنهان را ساماندهی نمی کند و یا مالیات های پنهان را وصول نمی کند یا نقدینگی مردم را برای ورود به چرخه اقتصادی کشور ساماندهی نمی کند؟
کاظمی خاطر نشان کرد: دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش قیمت بنزین را برای مرحله آخر بگذارد و برای جلوگیری از قاچاق سوخت کارت سوخت را احیا کند و با مدیریت درست، این وضعیت را ساماندهی کند.