فام نیوز- رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس در قانون بودجه ۹۸ دولت را مکلف به ارائه کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مردم کرده، گفت: دولت باید هرچه سریعتر نسبت به ارائه کالا برگ الکترونیکی اقدام کند.
علیرضا محجوب در گفت وگو با «فام نیوز» در مورد کوپنی کردن کالاهای اساسی، گفت: ما در قانون بودجه ۹۸ دولت را مکلف کرده ایم که به سمت کالابرگ الکترونیکی برود. متاسفانه نظام توزیع و بازارهای منتهی به بازرگانی داخلی و خارجی مسموم و متاثر از سوداگری است لذا این سیستم ها نمی توانند نقش خودشان را دراین بازار بازیابی کنند و باید از نو بازار را بازتعریف کنیم .
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بازتعریف بازار این است که حداقل کالاها با ضابطه تعریف شده ای به دست مردم برسند تا ما بتوانیم به تدریج بر بازار مشرف شویم و مردم بتوانند در کمال آرامش و با برقراری عدالت به کالاهای مورد نظرشان در بازار دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: ما بیم این را داریم که ۱۴میلیارد دلار دربازار همانند سال ۹۷ نصیب گرگ ها شود و به همین دلیل از دولت می خواهیم هرچه سریعتر نسبت به ارائه کالا برگ الکترونیکی اقدام کند.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر ۱۴میلیارد دلار که برای کالاهای اساسی اختصاص می باید به صورت مستقیم به مردم داده شود قطعا جلوی رانت، فساد و دلال بازی ها را می گیرد و به نوعی به وضعیت معیشتی مردم نیز کمک می کند.