سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از نظر موافق اعضای این فراکسیون به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد.
فاطمه سعیدی در گفت و گو با «فام نیوز» گفت: در جلسه صبح امروز مجمع عمومی فراکسیون امید که با حضور مونسان و حاجی میرزایی وزرای پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری و آموزش و پرورش برگزار شد، کمیته های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی گزارش خود را ارائه کردند، نمایندگان موافق و مخالف هم نظرات خود را مطرح کردند و وزرای پیشنهادی نیز به تشریح برنامه های خود پرداختند.
سعیدی یادآور شد: در نهایت با رای گیری صورت گرفته اعضای فراکسیون امید به اتفاق، نظر موافق خود را نسبت به مونسان و حاجی میرزایی اعلام کردند.