فام‌نیوز- یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: اگر شرایط فعلی بحث ردصلاحیت‌ها ادامه داشته باشد، بخش عمده‌ای از مشارکت مردم درانتخابات را از دست خواهیم داد که این نه به نفع نظام و نه جامعه است.
علی اکبری در گفت‌وگو با «فام نیوز» با اشاره به ردصلاحیت‌ها و تاثیر آن در کاهش مشارکت مردم در انتخابات، گفت: اتکای نظام ما به مردم است، مردم نشان داده‌اند که مشارکتشان در رویدادهای اجتماعی جدی است، هرچه ما با مردم صادق و روراست بودیم و زمینه حضور آنها را فراهم و مسائل را تسهیل کردیم مردم توانمندی‌شان را به خوبی نشان دادند.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر مقدار مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد انحراف در مسائل نیز کمتر است و اینها رابطه معکوسی با هم دارند، اگر بخواهیم در انتخابات نتیجه خوب بگیریم باید زمینه مشارکت مردم را بیشتر کنیم.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم همه مردم در انتخابات شرکت کنند، باید طیف‌های مختلفی در انتخابات حضور پیدا کنند تا بتوانند دیدگاه‌های خودشان را بروز دهند. هر مقدار ما دایره خودی و غیرخودی را محدودتر کنیم مطمئنا بخشی از مردم سرخورده می‌شوند و احساس بلاتکلیفی می‌کنند، امیدواریم در بررسی‌های مجدد، افرادی که ردصلاحیت شده‌اند احراز صلاحیت شوند تا در این رویداد اجتماعی فعال شوند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مطمئنا اگر شرایط فعلی در بحث ردصلاحیت‌ها ادامه داشته باشد بخش عمده‌ای از مشارکت مردم در انتخابات را از دست خواهیم داد که این نه به نفع نظام و نه جامعه است، نباید زمینه عدم حضور مردم را که سرمایه نظام هستند را فراهم کنیم چرا که سرخوردگی‌ها و ناامیدی‌ها در جامعه بیشتر می‌شود.
وی گفت: حاصل این گونه عملکردها، مجلسی تک صدایی است که صدای بخشی از جامعه در آن هیچ گاه شنیده نمی‌شود، جامعه‌ای موفق است که تصمیم گیری‌های ارکان آن با تضارب آرا و اندیشه همه گروه‌ها و احزاب سیاسی موجود در آن جامعه انجام شود.