فام نیوز- گزارش عملکرد فراکسیون امید در جلسه مجمع عمومی این فراکسیون رونمایی شد.
به گزارش فام نیوز، در جلسه صبح امروز(سه شنبه) مجمع عمومی فراکسیون امید، محمدرضا عارف رییس فراکسیون از گزارش عملکرد فراکسیون امید رونمایی کرد.
در این جلسه اعضای فراکسیون امید دیدگاه ها و نظرات خود را درباره عملکرد فراکسیون امید از ابتدای مجلس یازدهم ارائه کردند.
در این نشست اعضا با اشاره به هجمه های رسانه ای در فضای مجازی علیه فراکسیون امید از براندازان تا خودی های جریان اصلاحات، بر ضرورت انعکاس اقدامات صورت گرفته در فراکسیون امید تاکید کردند.