فام‌نیوز- نماینده مردم قزوین در مجلس مهمترین راه عبور از تحریم ها را انسجام داخلی دانست و گفت: آمریکایی ها برای موضوع تحریم ها تلاش زیادی کردند اما با همراهی نکردن جامعه جهانی، انتظاری که از اثرگذاری تحریم ها داشتند، برآورده نشد.

حمیده زرآبادی در گفت و گو با ایرنا، افزود: از طرفی آمریکا تحت فشار کشورهایی چون، هند، کره و چند کشور دیگر مجبور شد معافیت هایی را برای آن کشورها در نظر بگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: تحریم های آمریکا تجمیع تحریم های قبلی است و تقریبا طی ماه های گذشته اگر قرار بود اثری بگذارد، گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: ایران باید شرایطی را برای تقویت بنیه های اقتصادی و زیرساخت های صنعتی خود ایجاد کند و به نتایج ملموسی برسد.
زرآبادی تصریح کرد: همه نهادها و سازمان های داخلی به طور کلی باید در اتخاذ تصمیمات کلان، یکصدا و یک رای شوند و در ادامه درخصوص کیفیت و کمیت روابط خارجی نیز تصمیم گیری کنند.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: من بیشتر از اینکه مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریم ها بدانم ریشه آن را در عدم انسجام داخلی می بینم.
این نماینده مجلس اضافه کرد: ما زمانی می توانیم از ظرفیت های بین المللی و دیپلماسی عمومی استفاده کنیم که یکصدا باشیم و نظری واحد در خصوص کیفیت و کمیت روابط بین المللی داشته باشیم.
زرآبادی افزود: درخصوص معافیت هایی که آمریکا در مورد ۸ کشور در نظر گرفته باید گفت که فرصت خوبی است و باید از آن استفاده کرد، ولی مجدد تاکید می کنم باید راه های برون رفت از تحریم ها و مشکلات اقتصادی را در داخل و انسجام همه نیروها ببینیم.