فام‌نیوز- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقت مجلس گفت: هر تلاشی در جهت خاموشی صدای دانشگاه و به بیراهه بردن فعالیت سیاسی و آگاهی بخشی دانشجویان محکوم به شکست است.
فاطمه سعیدی در یادداشت کوتاهی نوشت:
«آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی پیوندی دیرینه با نام دانشجو دارد. دانشجویان به عنوان چشمان بیدار جامعه و زبان گویای مطالبات تاریخی یک ملت هرگز قابل حذف شدن نیستند. هر تلاشی در جهت خاموشی صدای دانشگاه و به بیراهه بردن فعالیت سیاسی و آگاهی بخشی دانشجویان محکوم به شکست است. تاریخ نشان داده آنچه بر جا می‌ماند دانشجو و دانشگاه است. پر رهرو باد راه تمام دانشجویانی که در مسیر استقلال، آزادی و عدالت تلاش کردند. ۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد.»