فام‌نیوز- سخنگوی فراکسیون امید مجلس درباره مخالفت عارف با نگارش نامه به ریاست قوه قضاییه در مورد محمدرضا خاتمی گفت: این موضوع صحت ندارد؛ بلکه ایشان پیشنهاد داد تا رفع ایرادات حقوقی که همکاران گرفته بودند، دست نگه داریم و سپس نامه جدیدی نوشته شود.

فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با اصلاحات نیوز عنوان کرد: امروز صبح نامه‌ای در رابطه با دادگاه آقای محمدرضا خاتمی، حکم صادره و دفاعیات ایشان توسط همکاران ما تهیه و از سوی تعدادی از نمایندگان امضا شد.

وی افزود: در تدوین اولیه نامه بعضی از نکات حقوقی دیده نشده بود که می‌توانست حتی به ضرر آقای خاتمی هم باشد؛ پس از مشورتی که تعدادی از نمایندگان حقوق‌دان ارائه کردند قرار شد با رفع ایرادات نامه مورد نظر بازنویسی شده و مجددا امضا شود.

سعیدی یادآور شد: درباره مخالفت آقای عارف با نگارش نامه به ریاست قوه قضاییه نیز باید بگویم این موضوع صحت ندارد؛ بلکه ایشان پیشنهاد داد تا رفع ایرادات حقوقی که همکاران گرفته بودند، دست نگه داریم و سپس نامه جدیدی نوشته شود.

سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت: ضمن اینکه مشخصا در موضوع دادگاه آقای خاتمی اطلاع دارم که عارف از ماه‌ها قبل همواره پیگیر موضوع بوده و مذاکراتی در این رابطه داشته است.