فام نیوز- سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز هیات رئیسه این فراکسیون گفت: در این جلسه مقرر شد که گزارش عملکرد فراکسیون امید به زودی تهیه و در اختیار مردم و گروههای سیاسی قرار گیرد.
فاطمه سعیدی در گفت وگو با «فام نیوز» با اشاره به جلسه امروز هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه مقرر شد که گزارش عملکرد فراکسیون امید چه عملکرد فردی اعضا و چه عملکرد فراکسیون توسط دبیرخانه فراکسیون و با همکاری نمایندگان تهیه و در اختیار مردم و همچنین احزاب و گروههای سیاسی قرار گیرد.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این گزارش به زودی تهیه و منتشر خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین در ادامه جلسه امروز مقرر شد هیات رئیسه فراکسیون امید و کمیته سیاسی این فراکسیون دیدارها و نشست هایی را با شخصیت های حقیقی و حقوقی برای تعامل بیشتر در آینده و همچنین ارائه گزارش عملکرد فراکسیون داشته باشند.