فام نیوز- یک نماینده مجلس گفت: ممنوعیت بیش از سه دوره متوالی نمایندگی مجلس فرصت را به جوانان می‌دهد و این که گفته می‌شود انتخاب مردم را محدود می‌کند، درست نیست.

طیبه سیاوشی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،‌ درباره ممنوعیت بیش از سه دوره متوالی نمایندگی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد بسیار خوبی است اینکه یک فرد بیش از سه دوره متوالی نمی‌تواند نماینده مجلس باشد و بعد از یک وقفه دوباره به این حوزه ورود می‌کند پیشنهاد خوبی است و می‌تواند به پویایی مجلس کمک کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر این پیشنهاد پس از تایید شورای نگهبان به صورت قانون اجرایی شود، اتفاق بسیار خوبی است. این کار فرصت را به جوانان می‌دهد تا مشارکت سیاسی را به گونه‌ای دیگر انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال یک فرد در یک حوزه انتخابیه چندبار نامزد و وارد مجلس می‌شود خب اینگونه انتخاب اهالی منطقه محدود است زیرا به آن فرد از سر عادت رأی می‌دهند.

سیاوشی ادامه داد: می‌گویند این کار باعث محدود کردن فرصت انتخاب مردم می‌شود در صورتی که این طور نیست و باعث می‌شود دقت نظر مردم بیشتر شود.

وی گفت: اگر شورای نگهبان موافقت کند اتفاق بسیار خوبی در قوه مقننه خواهد افتاد.