فام نیوز –  فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس، در کانال تلگرامی خود از صدور مجوز اتحادیه تشکلهای دانشجویی استقبال کرد و در این باره نوشت:

صدور مجوز اتحادیه تشکل دانشجویی تادا اگرچه می‌توانست زودتر از اینها انجام شود اما بالاخره از سوی وزارت علوم صورت پذیرفت. این حاصل ایستادگی دانشجویان بر مطالبات قانونی خود است.