فام‌نیوز- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نظر کلیات مجلس با نظر و برداشت شورای نگهبان متفاوت است و البته من معتقدم باید تلاش شود که CFT در چارچوب معیارهای قانونی به سمت تصویب برود.

محمدرضا نجفی نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با اشاره به رد لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT) از سوی شورای نگهبان گفت: نگاه مجلس در رایی که به لایحه cft داده مشخص است و نگاهش را در چارچوب اختیارات قانونی خود اعلام کرده است. نگاه مجلس این است که لوایح FATF از جمله ضرورت‌های مدیریت و اداره امور و حرکت دادن امور در مسیر منتهی به صلاح کشور است.

او ادامه داد: به همین دلیل است که مجلس به لوایح مرتبط به FATF رای داده است. بنده هم به عنوان یک عضو فعال مجلس معتقدم که این لوایح متضمن صلاح کشور است. خصوصا اینکه این لوایح با چشم و گوش بسته تهیه نشدند بلکه همه ملاحظات و همه تحفظ‌ها که باید در تدوین آنها لحاظ می‌شد، لحاظ شد.

این نماینده مجلس گفت: تمام دستگاه‌های تخصصی و موضوعی در این مسئله ورود پیدا کردند و نظرات تخصصی خود را اعلام کردند و نظر همه دستگاه‌ها در چارچوب اختیاراتشان گرفته شده و با همه این ملاحظات ما این لوایح را در راستای منافع ملی می‌دانیم و به آن رای دادیم.

نجفی گفت: دستگاه‌های قانونی دیگر هم حق دارند در چارچوب اختیاراتشان و همچنین فهم، برداشت و تحلیلی که از مسائل دارند و ضوابط و معیارهای خود نظر مخالف و موافق بدهند و شورای نگهبان هم جزو دستگاه‌های قانونی است که مجموعه‌ای از اختیارات، الزامات و ضوابط را دارد و در آن چارچوب نظرش را اعلام کرده است.

او ادامه داد: بنابراین در اینجا نظر کلیات مجلس با نظر و برداشت شورای نگهبان متفاوت است و البته من معتقدم باید تلاش شود که CFT در چارچوب معیارهای قانونی به سمت تصویب برود؛ چرا که منافع این لوایح با تمام ملاحظاتی که در نظر گرفته شده به مراتب بیش از ضرر و هزینه‌ای است که احیانا می‌تواند به دنبال داشته باشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: علیرغم فشارهایی که وجود دارد کلیت مجلس و رای کلی مجلس مطابق دیدگاه و نگاه کارشناسی که صلاح کشور را در این مسئله تجویز و توصیه می‌کرد، عمل کردند و در نهایت کلیت مجلس و تصمیم و رای مجلس تحت تاثیر فشارها واقع نشد.

نجفی ادامه داد: من نمی‌خواهم انگیزه‌ها و انگیخته‌های شورای نگهبان در رد سی اف تی را تحلیل و نقد کنم، چون چنین اطلاعات و آگاهی از انگیزه‌ها و انگیخته‌های آن‌ها ندارم و نمی‌توانم نظر بدهم.

این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: من معتقدم قانون مقابله با تامین مالی تروریسم به مجمع ارسال می‌شود و در نهایت تصمیم‌گیری خواهد شد. من اگر به عنوان یک شهروند و یکی از نمایندگان مردم ایران بخواهم نظر بدهم و صدای بخشی از مردم باشم مطالبه را در تصویب سی اف تی می‌بینم.