فام نیوز- سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: محمد کاظمی نماینده ملایر از طرف فراکسیون امید ماموریت دارد که موضوع قتل شیرمحمدعلی در زندان را بررسی و گزارشی را به فراکسیون ارائه دهد.
فاطمه سعیدی در گفت وگو با “فام نیوز” با اشاره به قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه گفت: قرار شده است آقای کاظمی نماینده مردم ملایر که رابط فراکسیون امید با قوه قضاییه است این موضوع را مورد پیگیری و گزارشی را به فراکسیون امید ارائه دهد.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما قبل از این اتفاق تقاضای بازدید از زندان ها و بویژه زندان فشافویه را داشتیم که در این زمینه پاسخی از طرف قوه قضاییه دریافت نکردیم، با توجه به اتفاق پیش آمده در زندان فشافویه مجددا درخواست خود از قوه قضاییه مبنی بر بازدید از زندان ها را ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در دیداری که با آقای رئیسی داشتیم وی و همکارانش قول دادند که قوه قضاییه برای انجام این بازدیدها همکاری لازم ر با نمایندگان مجلس خواهد داشت که امیدواریم وی به وعده هایش در این زمینه عمل کند.