فام نیوز – عبدالرضا هاشم‌زائی نماینده مردم تهران و از اعضای فراکسیون امید مجلس، با انتقاد از موانع ایجاد شده برسر راه حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، به پایگاه خبری امتداد گفت: اعتقادم بر این است که شورای نگهبان دو گانه عمل می‌کند. مردم به یک شهروند زرتشتی رای داده‌اند. اکثریت مردم در شهر یزد مسلمان هستند اما به ایشان  اعتماد کرده و رای دادند. طبق قانون اساسی دین زرتشتی یکی از ادیان قابل قبول است. همچنین در دوره‌ی قبل نیز این آقا کاندیدا بوده و رای آورده و چهارسال نماینده مردم در شورای شهر بوده است. چطور به یکبار مساله شرعی حادث می‌شود.

هاشم زائی که عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس است، در ادامه افزود: این برخورد دوگانه شورای نگهبان مشکل ساز شده است. هرچند که شورای شهر یزد در مقابل این بدعت مقاومت کرده اما این مساله نباید از روز نخست مطرح می‌شد.

هاشم‌زائی درباره چرایی ورود شورای نگهبان به این مقوله توضیح داد: اعتقادم بر این است که دبیر شورای نگهبان و دیگر اعضای این نهاد باید پاسخ دهند که چرا اینگونه عمل می‌کنند. اتفاقا مجلس قبلی به شورای نگهبان مراجعه کرده بود که مسوولیت نظارت بر انتخابات شوراها را برعهده گیرند، اما آقایان به هر دلیل یا اینکه وقت نداشتند و یا اینکه مجلس قبلی را هم خط خود می‌دانستند قبول نکرده و اعلام کردند که طبق قانون اساسی فقط نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را قبول دارند. پس طبق قانون حال که برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای شهر برعهده مجلس است نباید از روز نخست در این باره ورود پیدا می‌کردند و آن نامه را دبیر شورای نگهبان می‌نوشت.

عضو کمیسیون شوراها افزود: یک نفر زرتشتی طبق قانون اساسی با رای بالای مردم وارد شورای شهر شده است. اتفاقا یزد و کرمان بیشترین زرتشتی را دارند پس این برخوردها چه دلیلی دارد؟ این آقا چهار سال قبل نیز نماینده‌ی مردم بوده است.

وی در مورد نقش دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری نباید به این مساله ورود پیدا می‌کرد. مگر این دعوا بین بخش خصوصی و دولت بوده که دیوان عدالت اداری ورود پیدا کرده است؟ طبق قانون حق نظارت با وزارت کشور و مجلس است و ورود شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را غیر قانونی می‌دانم.

هاشم زائی در پایان تاکید کرد: من به عنوان یک نماینده‌ی مجلس که عضو کمیسیون شوراها  است از حق این شهروند زرتشتی حمایت می‌کنم. به نظر من ورود آنها غیر قانونی است. قانون انتخابات شورای شهر به تایید شورای نگهبان رسیده است. چه طور چهارسال قبل حضور ایشان خلاف شرع نبود. بنابراین اعتقادم بر این است که مجلس باید به این مساله ورود کرده و قاطعانه بر احقاق حقوق این شهروند زرتشتی ایستادگی کند.