سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که این فراکسیون روز سه شنبه و در مجمع عمومی در مورد چگونگی ورود به انتخابات هیات رئیسه مجلس در اجلاسیه چهارم مجلس تصمیم گیری می کند.
فاطمه سعیدی در گفت وگو با «فام نیوز» با اشاره به جلسه صبح امروز شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع جلسه امروز شورای مرکزی فراکسیون امید انتخابات هیات رئیسه مجلس در اجلاسیه چهارم بود که اعضا، نظرات و پیشنهادات خودشان در این زمینه را مطرح کردند و مقرر شد که نظرات و پیشنهادت در جلسه روز سه شنبه مجمع عمومی فراکسیون مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شود.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فراکسیون امید همواره بر این اعتقاد بوده است که مبنای تصمیم گیری ها خردجمعی است، بنابراین تصمیم گیری در مورد چگونگی ورود ما به انتخابات هیات رئیسه مجلس در اجلاسیه چهارم به مجمع عمومی فراکسیون که در روز سه شنبه تشکیل جلسه می دهد واگذار شد.