فام نیوز – غلامرضا حیدری نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس، با انتقاد از اینکه عدم رعایت نکات ایمنی در ساختمان های بلندمرتبه پایتخت عمومیت دارد، گفت: نکات ایمنی نه تنها در کارگاه ها و ساختمان های تجاری خیابان جمهوری رعایت نمی شود بلکه شاهد بی توجهی به این مهم در اغلب بلندمرتبه های تهران نیز هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس، با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی در بلندمرتبه های تهران از سوی سازندگان و متولیان نظارت مورد غفلت واقع شده است، تصریح کرد: اخذ پایان کار ساختمان نیاز به به اخذ تاییدیه سیستم اعلام و اطفا حریق از سوی سازمان ایمنی و آتش داشته و طراحی و اجرای این سیستم بر عهده مجریان مورد تایید سازمان بوده بنابراین نیاز است سازمان آتش نشانی نظارت مناسبی بر این امر داشته و تخلفات را پیگیری و رفع کند.

وی با هشدار نسبت به بی توجهی کارگاره های تولیدی و ساختمان های تجاری خیابان جمهوری و با انتقاد از اینکه عدم رعایت نکات ایمنی در ساختمان های بلندمرتبه پایتخت عمومیت دارد، گفت: نکات ایمنی نه تنها در کارگاه ها و ساختمان های تجاری خیابان جمهوری رعایت نمی شود بلکه شاهد بی توجهی به این مهم در اغلب بلندمرتبه های تهران نیز هستیم.

حیدری با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی در بلندمرتبه های تهران از سوی سازندگان و متولیان نظارت مورد غفلت واقع شده است، تصریح کرد: اخذ پایان کار ساختمان نیاز به به اخذ تاییدیه سیستم اعلام و اطفا حریق از سوی سازمان ایمنی و آتش داشته و طراحی و اجرای این سیستم بر عهده مجریان مورد تایید سازمان بوده بنابراین نیاز است سازمان آتش نشانی نظارت مناسبی بر این امر داشته و تخلفات را پیگیری و رفع کند.

وی با هشدار نسبت به بی توجهی کارگاره های تولیدی و ساختمان های تجاری خیابان جمهوری به ضرورت های ایمنی ساخت و ساز، افزود: اخطارهای لازم به مالکان این ساختمان ها داده می شود اما مشخص نیست در مراحل اداری چه تعاملاتی پیش می آید که اخطارها و منافع عمومی و جمعی نادیده گرفته شده و در نتیجه با حوادث غمباری مانند پلاسکو مواجه می شویم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری ورود مجمع نمایندگان تهران به موضوع ساختمان و برج های ناایمن تهران، گفت: این موضوع در مجمع مطرح و در حال پیگیری است.

حیدری با بیان اینکه شهرداری مسئول پیگیری ایمن سازی برج های ناایمن و پرخطر پایتخت است، ادامه داد: از لحاظ ساختاری آتش نشانی نیز به عنوان دستگاه زیر مجموعه شهرداری در این رابطه دخیل بوده و از سویی وظیفه شورای نظارت بر پیگیری امور از سوی شهرداری است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس، یادآور شد: همچنین نمایندگان مجلس طبق قانون وظیفه نظارت بر دستگاه های مذکور را داشته و باید عملکرد آنها در جهت ایمن سازی را رصد کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، در رابطه با فرصت ۶ ماهه شورای شهر به شهرداری برای ارائه لیست برج های ناایمن، گفت: به طور حتم این دستگاه ها اسامی برج ها و ساختمان های ناایمن و پرخطر را داشته و اخطارهای لازم از سوی آنها نیز داده شده  اما شاید اسامی آنها اعلام عمومی نشده است؛ البته قابل توجیه نیست که اعلام اسامی این برج ها تا چه اندازه می تواند در رفع مشکل موثر باشد.