فام نیوز – غلامرضا حیدری نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس، با انتشار متنی تحت عنوان «مطالبات مردم را به فشار و کمپین سازی تعبیر نکنید»، در کانال تلگرامی خود از بی توجهی به مطالبات مردم انتقاد و نسبت به آینده این مسیر هشدار داد.

حیدری در کانال تلگرامی خود نوشت:

نگاهی به چهره های خندان و مطمئن لیستهای انتخاباتهای گذشته و یادآوری اینکه مردم حتی یک نفر از آن چهره های خندان را در دو انتخابات اخیر انتخاب نکردند و آنها را از دایره قدرت بیرون گذاشتند، تذکر مهمی است برای ما تا امروز که با رای مردم درون دایره قدرت قرار گرفتیم، از مردم و خواست آنها غافل نشویم.

تعبیر مطالبات مردمی به «فشار» و «کمپین سازی» و اظهار ناخرسندی از آن ، در خاطر مردم می ماند.

سعی کنیم از سرنوشت آن لیستها عبرت بگیریم، نه اینکه مانند آن لیستها مایه عبرت باشیم.