فام نیوز- یک عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در مورد ممنوعیت کاندیداتوری برای افرادی که سه دوره نماینده مجلس بوده اند، گفت: این مصوبه باعث می شود تعداد بیشتری افراد نخبه در یک حوزه انتخابیه کشف شوند.
سید ابوالفضل موسوی بیوکی در گفت وگو‌ با «فام نیوز» در مورد ماده ای از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد ممنوعیت کاندیداتوری برای افرادی که سه دوره نماینده بوده اند، گفت: ۵۸درصد از نمایندگان با این ماده موافقت کردند و همین نشان از این داشت که بیش‌تر نمایندگان فعلی مجلس نیز با این موضوع موافق هستند.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این مصوبه باعث می شود که تعداد بیش‌تری افراد نخبه در یک حوزه انتخابیه کشف شوند و همین نکته مثبتی است که باید قبل از این آن را می دیدیم.
وی بیان کرد: کسی که کاری برایش روتین می شود، حساسیت هایش نسبت به موضوعات کمتر می شود، ‌این مصوبه باعث می شود که انگیزه ها در افراد بالا برود. اگر نماینده ای دور اول به مجلس راه بیابد و دور دوم در مجلس نباشد مجددا در میان مردم قرار می گیرد و بیش‌تر در جریان مسائل و مشکلات قرار می گیرد و در دایره مجلس به اصطلاح گیر نمی کند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این تصمیم مجلس خوب و مثبت است ‌مردم نیز از این تصمیم مجلس استقبال کردند، هر چقدر به مردم اجازه دهیم که برای انتخاب هایشان گزینه های بیش‌تری را داشته باشند بهتر است.
وی در مورد احتمال رد یا تایید این مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان خاطر نشان کرد: شورای نگهبان به دلایل سیاسی و یا دلایل دیگر نمی تواند با این مصوبه مخالفت کند باید یا دلایل قانونی یا شرعی داشته باشد و هنوز حجت قانونی برای رد شدن آن پیدا نکرده ایم، شاید تنها دلیلی که برای رد آن داشته باشند این است که جلوی انتخاب مردم را می گیرد و نباید انتخاب مردم را محدود کرد.