فام‌نیوز- یک عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد که شفاف سازی در مبارزه با مفاسد برای مسئولان نظام بار سنگینی دارد ولی به نفع اصول نظام است.
سید ابوالفضل موسوی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیری که افشاگری‌ها در زمینه فساد بر افکار عمومی می گذارد، با بیان اینکه خواسته عمومی مردم مقابله با فساد است، گفت: مردم انتظار برقراری عدالت و نگاه یکسان به متخلفین را دارند تعلل در مبارزه با مفاسد باعث می شود تا هر روز تخلفات وسیع تر شود اگر ما زودتر در مقابل این تخلفات می ایستادیم امروز تا این حد گسترده نمی شد.
وی با بیان اینکه یکی از اصول انقلاب ما تحقق عدالت است که باید در تمامی وجوه خود را نشان دهد، اظهار کرد: در یک بازه زمانی عده ای بر این باور بودند که فسادهایی که قوای قضاییه و مجریه به آن ها ورود پیدا کرده است و کشف شده است نباید به مردم اطلاع داده شود، این موضوع خود باعث شد تا دوباره فسادی دیگر شکل بگیرد.
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: اما امروز شاهد هستیم که مبارزه با فساد شفاف شده است و به اطلاع مردم می رسد. هزینه این شفاف سازی برای مسئولین نظام بار سنگینی دارد، اما  در کل به نفع اصول جمهوری اسلامی ایران و توجه به بعد عدالت خواهی جمهوری اسلامی است.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان تاکید کرد: این اشکالی ندارد که مردم بفهمند چند مدیر اجرایی یا چند مسئول متخلف بوده اند بلکه همه متوجه می شوند که بحث مبارزه با فساد جدی است. خوبی اقدامی که آقای رئیسی انجام می دهد این است که به فساد در قوه قضاییه و قوه مجریه با یکدیگر ورود پیدا کرده است و حتی خوب است که به قوه مقننه نیز وارد شود. در این زمینه باید نسبت به مدیران سیستم قضایی نیز سخت گیری بیشتر باشد.