فام‌نیوز- نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: برگزاری جلسات مجازی یا علنی مجلس پس از این میزان بدعت‌گذاری و فرصت‌سوزی که دلایل درونی و بیرونی متعدد داشت، بیش از آنکه ناشی از وجدان‌کاری و اخلاقی باشد به شوآفی می‌ماند که در ماه آخر فعالیت مجلس دهم ویترین آبرومندانه تری از آن به یادگار بگذارد.
به گزارش اعتمادآنلاین محمدرضا نجفی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعطیلی مجلس در دوران شیوع کرونا نوشت: تعطیلی مجلس در بزنگاه حساس بودجه نویسی و لزوم استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، چه یک تدبیر بوده باشد و چه یک اتفاق دنبال‌دار که کرونا عامل آن باشد، متاسفانه منجر به تضییع حقوق ملت که در حقوق و اختیارات فرد فرد نمایندگان تبلور یافته است گردید.
بعد از رای قابل تامل و عیان مجلس به رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۹، دولت می بایست با رفع نقائص ایرادات اساسی وارد شده، لایحه بودجه را برای بررسی مجدد و تصویب به مجلس باز می فرستاد لیکن در اقدامی بی سابقه، بدعت آلود و خلاف قوانین، لایحه بودجه رد شده در صحن علنی، به کمیسیون تلفیق بودجه سپرده شد، کمیسیونی که در حضور فعال صحن و وجود نقد و نظارت متخصصان و صاحب نظران و رسانه ها، عملکرد شفاف و در خوری در بودجه نداشت، فرصت یافته بود در گوشه ای خلوت، با نصاب یا بی نصاب، بدون حضور همه ناقدین و ناظرین و تصمیم گیرندگان مشروع و قانونی، مقدرات منابع و هزینه های یکسال کشور را بدون هرگونه پاسخگویی، در تعاملات متعارف یا نامتعارف رقم بزند.
من بر این باورم که سپردن بررسی و تصویب لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق با روال بدعت آلود و عجیبی که در امر قانونگذاری ایجاد گردید موجب آثار مخرب و زیانباری خواهد بود که آثار آن در میان مدت آشکار می شود.
البته تصویب اینچنین بودجه سالانه کل کشور تنها دستاورد تعطیلی مجلس نبود، بلکه ناممکن شدن اعمال حق یا وظیفه نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور نیز نتیجه دیگری بود که از دل تعطیلی مجلس به دست آمد. بنده به همراه ۹ نماینده دیگر بعد از اجرایِ تصمیم به غایت خطا و نادرست بنزینی و حوادث متعاقب آن در آبان ماه و مدیریت ناکارامد، ضعیف، نادرست و خسارت بار وزارت کشور، بنا به قول آقای لاریجانی مبنی بر اعلام وصول و انجام استیضاح بعد از انتخابات مجلس، از باب همکاری پذیرفتیم، و متعهد شدیم استیضاح را بعد از برگزاری انتخابات به جریان بیندازیم. که در این فاصله زمانی، بروز ناکارامدی و ضعف های مهلک و فراوانی در عملکرد وزارت کشور مزید بر علت شد که در نتیجه آن خسارات بس عظیم و جبران ناپذیر دیگری به کشور وارد گردید، مع الاسف، در این تعطیلات امکان استیضاح وزیر نیز از مجلس و نمایندگان سلب گردید. به گمان من برگزاری جلسات مجازی یا علنی مجلس پس از این میزان بدعت گذاری و فرصت سوزی که دلایل درونی و بیرونی متعدد داشت، بیش از آنکه ناشی از وجدان کاری و اخلاقی باشد به شوآفی می ماند که در ماه آخر فعالیت مجلس دهم ویترین آبرومندانه تری از آن به یادگار بگذارد چرا که پر واضح است که دیگر مجالی برای پرداختن به هیچیک از کارهای برزمین مانده و برشمرده یا ناشمرده موجود نخواهد بود.