فام نیوز- رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اقدام ترامپ در گنجاندن نام سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی را مذبوحانه و زشت توصیف کرد و از نخبگان و چهره های ارزشمند در دنیا خواست نسبت به این رفتار غیرقانونی و غیر منطقی ترامپ واکنش نشان دهند.

محمدرضا عارف در گفت وگو با «فام نیوز» در مورد اقدام ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی گفت: ترامپ اعتنای به قانون و سازوکاری بین المللی ندارد. یک نهاد قانونی که در قانون اساسی ما آمده است و جایگاه آن در نظام و در دل مردم ما مشخص است را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده اند که این اقدام بسیار مذبوحانه و زشت بود.

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: طبیعی بود که این اقدام ترامپ با برخورد شدید از ناحیه مردم و نهادهای مختلف روبرو شود و امروز دیدیم که نمایندگان مجلس چه واکنش تندی نسبت به این اقدام داشتند، در همین راستا دو طرح دوفوریتی و سه فوریتی را مطرح کرده اند که در هر دو طرح، دولت ایران را مکلف به اقدام متقابل نسبت به نیروهای آمریکایی که در منطقه هستند کرده است.

وی ادامه داد: حمایت نیروهای آمریکایی که در منطقه حضور دارند از گروههای تروریستی مشخص است، بویژه سنتکام که مدتی در منطقه حضور داشته است. حمایت دولت آمریکا حداقل در منطقه خاورمیانه از گروههای تروریستی مشخص است بویژه که خودشان نیز اذعان می کنند که برخی از این گروههای تروریستی را یا حمایت کرده اند و یا ایجاد کرده اند.

عارف تاکید کرد: ما انتظارمان این است که نخبگان و چهره های ارزشمند در دنیا نسبت به این رفتار غیرقانونی و غیر منطقی ترامپ واکنش نشان دهند.

وی با اشاره به طرح سه فوریتی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: تاکید ما این بود که طرحهایی که در این رابطه مطرح می شوند فراکسیونی مطرح نشوند چرا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد ارزشمند و برآمده از انقلاب است و خدمات آن در داخل کشور، هشت سال دفاع مقدس و دفاع از آرمان های انقلاب و مرزهای کشور روشن و بدیهی است.

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به پوشیدن لباس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط تمامی نمایندگان ملت گفت: پیام نمایندگان ملت این بود که ما یک سپاهی هستیم و امیدواریم این پیام را ترامپ دریافت کند و منطقی تر برخورد کند.