فام نیوز – علی ابراهیمی نماینده مردم شازند و عضو فراکسیون امید مجلس، با بیان اینکه کشور ما همواره با چالش کمبود آب مواجه بوده و جزو کشورهای نیمه خشک در جهان محسوب می شویم بنابراین ضروری است در این زمینه مدیریت منابع آب در دستور کار قرار گیرد، گفت: متاسفانه آن طور که باید در این مسیر نبودیم و  اینکه اقدامات صورت گرفته کارشناسی بوده و اثرات آن قابل رویت باشد جای سوال دارد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خانه ملت، با بیان اینکه یکی از روش های مدیریت منابع آب، قانون گذاری است، گفت: به همین جهت مجلس در برنامه ششم توسعه کل کشور وزارت نیرو را ملکف کرد تا استفاده از انرژی های نو و استفاده از بهینه از آب و نحوه برداشت از سفره های زیر زمینی از چاه های مجاز و غیرمجاز را  به شکلی در دستور کار قرار دهد تا با قانون توزیع عادلانه آب هماهنگ باشد.

باید در طول ۵ سال ۱۱ میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شود

وی با اشاره به مفاد دیگر قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، تاکید کرد: همچنین در این قانون دولت مکلف شده است تا در طول ۵ سال مصرف آب کشاورزی را به نحوی مدیریت کند که علاوه بر اینکه تولیدافزایش پیدا می کند، ۱۱ میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه در کشور روش های مصرف آب نامناسب است، ادامه داد: وضعیت منابع زیر زمینی آب تجدید پذیر جای سوال دارد بنابراین باید روش های نوین برای صرفه جویی تبیین شود و باید وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست گزارشی از نحوه مدیریت منابع آب تا پایان سال به مجلس ارائه کند.

تفکر مدیریت مصرف آب باید تغییر کند

ابراهیمی با بیان اینکه تاحدودی زیرساخت ها برای مدیریت منابع آب و تغییر مصرف آب وجود دارد، گفت: روش های سنتی از جمله قنات ها نسبتا از نگاه علمی قابل قبول بوده است اما به مرور زمان به سمت استفاده از چاه ها رفته ایم و همین امر آسیب بسیاری به منابع زیر زمینی تجدید پذیر زده است.

وی بیان داشت: بنابراین اگر مسیر را اصلاح و برداشت آب های زیر زمینی را مهاد و کنترل کنیم می توانیم با آبیاری های جدید بخشی از مصرف آب را مدیریت کنیم. البته باید گفت که آبیاری بارانی در بسیاری از کشورها منسوخ شده و باید به سمت ایده های جدید از جمله آبیاری قطره ای برویم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس  با بیان اینکه بسیاری از زیرساخت ها برای مدیریت مصرف آب فراهم است، اظهار داشت: بیش از اینکه نیازمند زیرساخت باشیم باید تفکر در زمینه مدیریت آب تغییر کند به نحوی که سرمایه گذاری برای آبیاری تحت فشار و بارانی به سرمایه گذاری به روش قطره سوق پیدا کند.