فام نیوز – عضو هیات رییسه مجلس گفت: هیات تفحص از شهرداری تهران می‌تواند بحث املاک شهرداری را با وجود اینکه در قوه قضاییه در دست بررسی است، به طور کلی و عمومی مورد تفحص قرار دهند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران و در توضیح استعلامی که هیات رییسه این کمیسیون از هیات رییسه مجلس درباره مواردی از محورهای تفحص اخذ کرده بود، گفت: پس از بررسی موضوع در جلسه هیات رییسه مجلس به این نتیجه رسیدیم که مانعی در مسیر انجام تفحص وجود ندارد و هیات تحقیق و تفحص می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند. او گفت: بر این اساس حدود یک هفته پیش نظر هیات رییسه مجلس درباره موردی که از سوی کمیسیون عمران استعلام شده بود به هیات رییسه این کمیسیون ابلاغ شد و تاکید کردیم هیات تفحص به‌لحاظ شکلی امکان ورود به این پرونده را دارد.

هیات تفحص از شهرداری تهران اجازه ورود در تمامی محورها را دارد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین این هیات تفحص درباره بخش‌هایی که هم اکنون در قوه قضاییه در حال بررسی است و دستگاه قضایی به آن ورود کرده، می‌توانند به لحاظ شکلی اقدام کنند اما طبیعتاً امکان ورود به پرونده‌های قضایی به دلیل اینکه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، میسر نخواهد بود.

نماینده اصلاح‌طلب مردم ساری و میاندورود تاکید کرد: به بیان دیگر اعضای هیات تفحص فارغ از موردی که استعلام شده و همچنین فارغ از محورهای تفحص امکان بررسی در تمامی حوزه‌های مربوط به این پرونده را دارد و صرفاً درباره پرونده‌های قضایی که هم اکنون در قوه قضائیه مفتوح است، قادر به ورود نیست که در این مورد نیز بررسی به صورت شکلی منعی ندارد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به این اعتبار اعضای هیات تفحص به‌عنوان مثال می‌توانند بحث املاک شهرداری را با وجود اینکه در قوه قضاییه در دست بررسی است، به طور کلی و عمومی مورد تفحص قرار دهند اما قادر به ورود به پرونده‌های قضایی نیستند.

 

منبع : ایلنا