فام نیوز – فاطمه سعیدی، عضوهیات رئیسه فراکسیون امید و از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درباره انتقادات دانشجویان از گزینه مطرح شده برای تصدی وزارت علوم گفت: ما انتظار داشتیم آموزش عالی جزو اولویت های آقای روحانی باشد اما متاسفانه اینگونه نبود و امیدواریم در انتخاب وزیر علوم به گونه ای عمل کنند که هم انتظار قشر علمی و هم دانشجویان را برآورده کنند .
سعیدی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون امید مجلس (فام)، در مورد اینکه گفته می شود رئیس جمهور تا کنون ۱۱ گزینه را برای این سمت معرفی کرده و نظر نهادی بالاتر در رابطه با این افراد مثبت نبوده است نیز گفت: آقای روحانی باید در این زمینه توضیح بدهد، چراکه بارها گفته است که من هیچ محدودیتی در انتخاب وزرا ندارم.
این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید، ادامه داد: ما انتظار داریم که آقای روحانی بعد از سه ماه گزینه ای را معرفی کنند که همه ما در مجلس به وی رای دهیم و اگر گزینه معرفی شده مورد اعتماد جامعه علمی و دانشجویان نباشد مجلس نیز رای اعتماد نخواهد داد.
او تصریح کرد: وزارت اگر سرپرست داشته باشد بهتراز این است وزیری در راس آن قرار گیرد که مورد پذیرش دانشجویان و جامعه علمی نباشد.
این عضو کمیسیون آموزش گفت:مجلس بعد از این همه انتظار به گزینه های حداقلی برای وزارت علوم رای نخواهد داد و فکر می کنم فراکسیون امید در زمینه رای دادن و یا رای ندادن به تصمیم خوبی برسد.