فام نیوز – شکور پورحسین شقلان،نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار و عضو فراکسیون امید مجلس، در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکری شفاهی گفت: رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم پرداخت مطالبات کشاورزان در زمینه خرید تضمینی گندم توضیحاتی ارائه کنند، همچنین انتظار داریم تا تاثیرات کم بهره به کشاورزان خسارت دیده هرچه زودتر پرداخت شود.

 ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید در خصوص عدم ساماندهی عشایر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس به وزارت راه و شهرسازی در خصوص عدم اختصاص پرواز به فرودگاه پارس آباد با وجود تکمیل پروژه ها تذکر داد و از وزیر نفت خواست تا سوخت این جایگاه را تامین کند.

وی با اشاره به آلودگی رودخانه ارس خطاب به وزرای خارجه و نیرو عنوان کرد: آلودگی رودخانه ارس به واسطه سرازیر شدن فاضلاب صنعتی مس کشور ارمنستان است به همین جهت حیات این رودخانه با خطر جدی روبه رو است، از وزارتخانه های مربوطه می خواهیم هرچه زودتر این موضوع را پیگیری کنند.

پورحسین خطاب به وزیر کشور گفت: وزارت کشور تعامل سازنده ای با نمایندگان مجلس در زمینه انتصاب استانداران نداشته است.

وی همچنین به رئیس دانشگاه آزاد در خصوص وضعیت اسفبار سیستم دانشگاهی این دانشگاه و نزول استانداردهای آموزشی آن تذکر داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر رعایت حق آبه های شرعی و قانونی مغان و ارس خواهان جلوگیری از انتقال آب ارس به دشت شبستر شد و افزود: رئیس جمهور در خصوص عدم ارسال لایحه ممهور به مهر هیات دولت در خصوص مناطق تجارت آزاد پاسخگو باشد.