فام‌نیوز- نایب رییس اول مجلس، تصور خلاف کار بودن و فرار مالیاتی پزشکان را اشتباه دانست و گفت: اگر مشکلی در پرداخت مالیات از سوی مشاغل پزشکی وجود دارد به دلیل قوانینی است که ما می نویسم.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی امروز – چهارشنبه – مجلس را برعهده داشت در هنگام بررسی بند الحاقی یک تبصره ۶ بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۸ که مربوط به اخذ مالیات از کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیرا پزشکی، دارو سازی و دام پزشکی است، اظهار داشت: بنده نخواستم از جامعه پزشکان در زمان رأی گیری این بند الحاقی دفاع کنم تا شائبه‌ای پیش نیاید.

وی ادامه داد: این که تصور شود پزشکان یا جامعه پزشکی خلاف کار هستند و فرار مالیاتی دارند، اشتباه است و نباید چنین تصوری در جامعه و مجلس وجود داشته باشد که اکنون هم نیست .

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مشکلی در این زمینه ( پرداخت مالیات از سوی مشاغل پزشکی) وجود دارد به دلیل چهارچوب قوانینی است که ما می نویسم.