فام نیوز- سخنگوی هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که هیات رئیسه این فراکسیون برای بررسی چگونگی ارائه پیشنهادات اعضای این فراکسیون در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با اعضای کمیسیون شوراها تشکیل جلسه می دهد.
فاطمه سعیدی در گفت و گو با «فام نیوز» با اشاره به جلسه امروز هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز در ابتدا در مورد مسائل معیشتی و اقتصادی مردم در سال آینده بحث و بررسی شد و همچنین راهکارهایی برای بهبود این وضعیت از طرف اعضای هیات رئیسه ارائه شد.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، اظهارداشت: همچنین در جلسه امروز مقرر شد اعضای فراکسیون پیشنهادات خود در مورد این طرح ارائه دهند و در همین راستا هیات رئیسه فراکسیون امروز جلسه ای را با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد پیشنهادات اعضای فراکسیون در مورد این طرح داشته باشند.