فام نیوز- یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارآمدی یا ناکارآمدی مجلس، کشور را متاثر می کند ،گفت: شرایط و آینده کشور می تواند تحت تاثیر تصمیم گیری های مجلس قرار گیرد.

محمدرضا نجفی در گفت وگو با “فام نیوز” با اشاره به مهمترین اولویت های مجلس شورای اسلامی در سال چهارم گفت: مجلس به عنوان یک رکن رکین نظام سیاسی ومدیریتی کشور است که کارآمدی یا ناکارآمدی اش کشور را متاثر می کند به گونه ای که شرایط و آینده کشور می تواند تحت تاثیر تصمیم گیری های مجلس قرار گیرد.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه مجلس به دلایل محاطی و محیطی از جایگاه، رسالت و ماموریت خودش به دور افتاده است و کمتر آن نقش بی بدیلی را که باید داشته باشد را ایفا می کند.

وی تصریح کرد: باید مجلس را به جایگاه نظام اداری و مدیریتی اش در کشور چه از حیث اثربخشی، سلامت و پاکیزگی در نوع برنامه ها و اقدامات برگردانیم .

نجفی خاطر نشان کرد: منقح کردن قوانین و پرداخت به امورات مالی در سطح، جایگاه و شآنی که مردم از مجلس انتظاردارند و ورود به مسائل استراتزیک و راهبردی کشور به عنوان خانه مردم و جایگاهی که نگاه و آرمان ها وخواسته های مردم را نمایندگی می کند برای مجلس یک ضرورت است.