فام نیوز- نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی نبود فرهنگ گفت‌وگو را علت از کوره در رفتن افراد و مسائل و مشاجره‌های اجتماعی، علمی و سیاسی خواند و تصریح کرد: رهبر انقلاب بارها بر برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و مناظرات دانشجویی در دانشگاه‌ها تأکید کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، علی کاظمی یکی از پایه‌های جامعه مردم‌سالاری و دموکراسی را مناظرات و فعالیت‌های دانشجویی دانست و گفت: احزاب سیاسی نیز باید از دانشگاه‌ها رشد کنند.

وی دانشگاه را محلی برای تمرین دانشجویان خواند تا مهارت‌های مختلف جامعه را فراگیرند و افزود: در این تمرین ممکن است خطا رخ دهد که این آزمون و خطا تجارب بسیاری را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی کمبود گفت‌وگو را یکی از معضلات کنونی خانواده‌ها برشمرد و اظهار کرد: طبق آمار میزان گفت‌وگو در خانواده‌ها از میانگین روزانه چهار ساعت به کمتر از یک ساعت کاهش پیدا کرده است.

کاظمی نبود فرهنگ گفت‌وگو را علت از کوره در رفتن افراد و مسائل و مشاجره‌های اجتماعی، علمی و سیاسی خواند و تصریح کرد: رهبر انقلاب بارها بر برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و مناظرات دانشجویی در دانشگاه‌ها تأکید کرده‌اند.

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری انتخابات یکی از مهم‌ترین عرصه‌های دموکراسی است، ادامه داد: متأسفانه شاهد مسائل حاشیه‌ای در انتخابات مختلف هستیم که علت اصلی آن عدم تمرین گفت‌وگوی صحیح است.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس دانشگاه را محلی برای زندگی دانست که یک بخش آن علم و دانش و بخش دیگر آن مسائل روز و اجتماع است و باید در دانشگاه‌ها تمرین دموکراسی را داشته باشیم.