فام نیوز – پیرو اعلام جلسه روز شنبه فراکسیون امید برای بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، دبیرخانه فراکسیون برنامه حضور وزرا در این جلسات را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون امید و به نقل از دبیرخانه این فراکسیون، بنا بر برنامه تنظیم شده، قرار است در نوبت صبح روز شنبه، به ترتیب آقایان آخوندی، آوایی، زنگنه، ظریف، علوی و قاضی زاده هاشمی برای ارائه برنامه ها و پاسخگویی به سوالات نمایندگان، در جلسه فراکسیون امید حاضر خواهند شد.

همچنین در جلسه نوبت بعد از ظهر فراکسیون هم قرار است به ترتیب آقایان حجتی، آذری جهرمی، رحمانی فضلی و سلطانی فر، به بیان برنامه ها و پاسخگویی به سوالات نمایندگان بپردازند.

جلسه روز شنبه فراکسیون امید مجلس برای بررسی وزرای پیشنهادی، از ساعت هفت صبح روز شنبه در محل کمیسیون تلفیق مجلس آغاز و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.